La Quiropràctica

La quiropráctica és una professió sanitària de primer contacte que s’encarrega del diagnosi, tractament i prevenció de les alteracións mecàniques de la columna vertebral en particular i del sistema neuro-múscul-esquelètic en general.

El quiropràctic diagnostica i corregeix possibles disfuncions articulars a LA COLUMNA VERTEBRAL, referint-se a aquestes com a subluxacions vertebrals, fixacions o restriccions articulars emb possible impacte neurològic com demostren els estudis de neurofisiologia articular, i que com a conceqüència possibles alteracions a l’equilibri o a la capacitat d’homeostasis del cos. Al corregir-les, l’objectiu és estimular la capacitat fisiològica de l’organisme. Tot aixó s’enfoca en l’estreta relació entre EL SISTEMA NERVIÓS, COLUMNA VERTEBRAL Y SALUT, entesa aquesta última, com un estat de benestar bio-sico-social segons la OMS.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en les Directrius sobre Quiropràctica 2005, aquesta es una “professió sanitària que s’ocupa del diagnosi, tractament i prevenció dels transtorns del sistema neuromuscoesquelètic i dels efectes d’aquests en la salut general. Es basa en tècniques manuals, incloent ajustos articulars i/o manipulacions, centrant-se principalment en les subluxacions”.

Terme contemplat per la OMS i tipificat a la seva Classificació Internacional d’Enfermetats (CIE-10 d’agost 2014) com M99.1 subluxació complexe vertebral i M99.01 segmental and somatic dysfunction.

FORMACIÓ DEL QUIROPRÀCTIC

La formació dels quiropràctics es universitària, i de caràcter superior a temps complert.

Finalitzats els estudis s’obté el títol de grau equivalent a la llicenciatura o màster o doctorat (de 5 a 7 anys), segons els països.

Per asegurar la uniformitat de l’ensenyança i la qualitat de l’educació impartida en totes les institucions acreditades que ofereixen la carrera de Quiropràctica, s’han creat els consells acreditatius que, a nivell internacional, estableixen els estàndars educatius de la professió, supervisant els plan d’estudis i inspeccionant les universitats que les imparteixen.

A Europa funciona l’European Council on Chiropractic Education (Consell Europeu d’Educació Quiropràctica, ECCE), que homologa els plans d’estudis, controla les assignatures que s’imparteixen (teòriques i practiques) i el nombre de crèdits, formación del professorat, adequació d’instal.lacions…, i reconeix els títols que expedeixen aquestes universitats.

Els títols impartits a España pel Madrid College of Chiropractic (MCC) i el de Barcelona College of Chiropractic (BCC) estàn acreditats pel ECCE per complir els estàndars acadèmics de qualitat acordats per l’exercici de la professió.

La ECCE és un Consell reconegut per la Unió Europea.

LA PROFESSIÓ AL MÓN

La Quiropràctica és una professió sanitària a EUA, Canadà, Australia, Nova Zelanda, Mèxic, Costa Rica, Regne Unit, Suissa, Suècia, Noruega, Dinamarca, Bèlgica, França, Portugal, Itàlia, Xipre, Leichtenstein, Malta o Andorra per nomenar alguns exemples. En aquests estats, el quiropràctic treballa de manera independent, integrat en el sistema sanitari al nivel d’un metge o un odontòleg i els seus serveis están total o parcialment coberts per la seguretat social o assegurances privades. En uns altres països com Espanya, la Quiropràctica encara no posseeix regulación pròpia.

Des de l’AEQ treballem per la seva regularització i el reconeixement que ja posseeix a la majoria de països occidentals.

ESTUDIS CIENTÍFICS

L’AEQ posseeix actualmente un Comitè Científic encarregat de recollir i actualitzar  millor l’evidència científica sobre quiropràctica que va apareixent en revistes acreditades i especialitzades de primer nivel. Així mateix, s’ha fundat la Xarxa d’Investigació Quiropràctica (RQI) en col.laboració amb la Fundació Jiménez Díaz i la Universitat Alcalà de Henares per generar investigación científica quiropràctica d’exel.lència en el nostre propi país. Fruit d’aquest treball, al juny de 2018 es va presentar el Dosier d’Evidència Científica sobre Quiropràctica.